Book your stay

Number of guests: 1
Adults
Children Under 15

Children under 3 years old can stay for free in the chalet.

We have folding playpen bed for newborn baby. If necessary let us know beforehand.

Публічна оферта (договір) про надання послуг з тимчасового розміщення

Послуги надаються на території шале Chalet Two Seasons (далі — Шале), та містять в собі: розміщення фізичних осіб шляхом надання місця для тимчасового проживання. У випадку прийняття Вами запропонованих Послуг в Шале вважається, що Ви цілком та безумовно погоджуєтесь з усіма умовами нижчевикладеної Публічної оферти (договору) про надання послуг та правил проживання в шале, у повному обсязі та безумовно приймаєте їх (в т.ч. погоджуєтесь виконувати всі зобов’язання, які на Вас покладаються Публічною офертою (договором) про надання послуг та правилами проживання в Шале) і Вам зрозумілі всі їх положення.

 1. Загальні положення
  1. Дана Публічна оферта визначає умови договору відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України та є офіційною Публічною офертою, адресованою іншим особам (далі — «Користувач», або «Користувачі», або «Клієнт», або Споживач«, або «Споживачі», або «Гість», або «Гості»), укласти договір про надання Користувачу послуг з розміщення (надання місця для тимчасового проживання) на викладених нижче умовах.
  2. Надалі по тексту Публічної оферти (договору) Шале та Користувач разом називаються «Сторони», а кожен окремо — «Сторона».
  3. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.
  4. Текст Публічної оферти (договору) розміщені на офіційному сайті Шале https://chalet2seasons.com.ua/.
  5. Користувач дає згоду на повідомлення третім особам інформації, яка виникає у зв’язку із виконанням цієї Публічної оферти (договору) та отримання Користувачем послуг від Шале.
 2. Пропозиція (публічна оферта)/ Предмет договору
  1. Предметом Публічної оферти/Договору є надання Шале Користувачеві за плату послуг з розміщення, шляхом надання місця для тимчасового проживання за адресою знаходження Шале, у спеціально обладнаному житловому приміщенні відповідно до замовлення на бронювання.
  2. Договір вважається укладеним і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Клієнтом будь-якої дії, передбаченої п. 3.4 договору, що означають повне та беззастережне прийняття останнім всіх умов договору без будь-яких виключень та/або обмежень відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України. Договір про надання послуг з розміщення укладений Користувачем за допомогою акцепту Публічної оферти, має юридичну чинність відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України та є рівносильним договору, підписаному сторонами та вважається таким, що Користувач ознайомився і згоден з умовами цієї Публічної оферти (договору).
 3. Порядок укладення договору
  1. Договір укладається між Шале і Користувачем у формі договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України).
  2. Прийняттям (акцептом) Публічної оферти є здійснення Користувачем будь-якої з дій, визначених п. 3.4 Договору.
  3. Прийняття (акцепт) Публічної оферти означає повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачем всіх умов договору без будь-яких виключень та/або обмежень та прирівнюється згідно ч. 2 ст. 642 ЦК України до укладення Сторонами двостороннього письмового договору на умовах, що викладені в цій Публічній оферті. Укладання договору означає, що Користувач: — у повному обсязі ознайомився та згідний з правилами проживання у Шале; — визнає безумовну придатність приміщень Шале для задоволення потреб, описаних у цьому договорі; — приймає всі умови цього договору без зауважень та заперечень.
  4. Користувач відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України підтверджує факт прийняття (акцепт) Публічної оферти у випадку виконання будь-якої з наступних дій: — сплати послуг з тимчасового проживання через службу приймання і розміщення (рецепцію) або банківським переказом на підставі виписаних рахунків, або банківською карткою, враховуючи 30% передоплати; — безпосереднє користування Користувачем послугами Шале (поселення); — заповнення реєстраційної форми/розписки/анкети на рецепції.
  5. Користувач зобов’язується самостійно вносити (повідомляти) при реєстрації на отримання послуг Шале правдиві персональні дані та відомості, що відповідають дійсності.
  6. Термін акцепту цієї Публічної оферти необмежений.
 4. Порядок розрахунків
  1. Послуги Шале, в тому числі додаткові, надаються Користувачеві на платній основі відповідно до умов договору і тарифів/цін, вказаних на інформаційних стендах, в куточку споживача, меню, цінниках, прайсах, іншій інформаційній документації Шале та/або на сайті Шале, з урахуванням обраної категорії номерів. Тарифи/ціни на послуги Шале та їх перелік визначаються і змінюються виключно за одноособовим рішенням Шале.
  2. Право на отримання/використання Послуг Шале, як правило, надається після здійснення плати за відповідні Послуги, згідно з Тарифами/Цінами. Шале вправі надавати Користувачеві послуги без здійснення передоплати.
  3. Шале вправі застосовувати вільні ціни та систему знижок на послуги з тимчасового розміщення.
  4. Оплата послуг в Шале здійснюється готівкою, банківськими картами Visa, Mastercard або за безготівковим розрахунком через банківський переказ.
  5. По закінченню оплаченого періоду проживання Користувач зобов’язаний залишити номер та звільнити його від особистих речей і багажу не пізніше 12:00 години київського часу (час виселення) останнього оплаченого дня проживання або оплатити продовження періоду проживання в номері за відсутності бронювання вказаного номеру третіми особами.
  6. Час поселення в Шале починається з 16:00 години київського часу.
  7. Ранній заїзд та пізній виїзд є додатковою послугою, яка оплачується з урахуванням обраної категорії номерів відповідно до цін, вказаних на інформаційних стендах, прайсах, іншій інформаційній документації Шале та/або на сайті Шале.
  8. У випадку надання Шале послуг без здійснення попередньої оплати, Користувач зобов’язаний здійснити оплату таких послуг у день заселення на проживання згідно з виставленим рахунку відповідно до цін, вказаних на інформаційних стендах, прайсах, іншій інформаційній документації Шале та/або на сайті Шале. В такому випадку Користувач оплачує надані послуги (виконує умови Договору) за місцем знаходження Шале.
  9. У випадку неможливості надання послуг згідно п. 5.1 Шале зобов’язане повернути покупцю кошти на банківську картку протягом 3-х робочих днів.
  10. ля бронювання проживання у Шале Користувач зобов’язаний внести передоплату — 30% від загальної суми
  11. Шале повертає 30% передоплати, якщо Користувач скасовує бронювання не пізніше, ніж за 7 днів до заїзду.
 5. Форс-мажор
  1. При виникненні форс-мажорних обставин: війна, повінь, землетруси, пожежі, страйки, епідемії, зміни в законодавстві тощо, сторони частково або повністю звільняються від виконання обов’язків за даним договором. Дія форс-мажорних обставин повинна бути підтверджена відповідним компетентним органом.
 6. Додаткові послуги Шале
  1. Інші додаткові послуги надаються за тарифами/цінами, вказаними на інформаційних стендах, меню, цінниках, прайсах, іншій інформаційній документації Шале та/або на сайті Шале з урахуванням обраної категорії номерів.
 7. Вирішення спорів
  1. У випадку виникнення скарг Користувачеві необхідно надати: скаргу, чек (квитанцію тощо) Шале, документ з відміткою Шале, який підтверджує порушення умов надання послуги, документи, що підтверджують фактичні збитки. Рекламації та всі необхідні документи надаються Шале не пізніше 14 днів із дня закінчення надання послуги. Всі рекламації розглядаються Шале лише за умови, що Шале був поінформований про порушення умов надання послуги заздалегідь для можливості їх усунення протягом наступних 12 годин.
  2. Шале розглядає отриману рекламацію протягом 20 днів.
  3. Рекламації, заявлені з порушенням вимог Публічної оферти (договору) не розглядаються
Number of guests
Adults
Children Under 15

Children under 3 years old can stay for free in the chalet.

We have folding playpen bed for newborn baby. If necessary let us know beforehand.